uk 

Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Селидівської міської ради Донецької області


запам'ятати

 

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб, принцип організації життя учнівського колективу, який реалізується у залученні учнів до планування, організації, контролю та підбиття підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-корисної діяльності за допомогою педагогічного колективу.

 

Головне завдання учнівського самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховати у них почуття всасної гідності, надати їм можливість виявити себе надалі.

   

Самоврядування – це метод організації учнівського колективу, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості.

   

Сутність і принципи учнівського самоврядування.
Організація життя учнівського колективу складається  з таких компонентів:
– система самоврядування і самообслуговування;
– система ролей (доручень);
– система норм, правил поведінки, традицій;
– система відповідальності і стимулювання;
– система дозвілля.
Саме єдність, наступність, взаємозв’язок усіх цих компонентів і складають систему, яка забезпечує розвиток певних людських якостей, поглядів і переконань особистості.

   

Головне завдання органів самоврядування нашої школи полягає у формуванні особистості, готової до співпраці, цінної для суспільства. Основним законом повинен є закон взаємодопомоги, розвитку власних здібностей та талантів, доброти, чесності та любові до рідних, близьких людей.

«Кожну справу самі плануємо, самі виконуємо і самі оцінюємо» – це головне гасло самоврядування. Якщо вилучити якусь частину, то від самоврядування нічого не залишиться.

 

Засідання органів учнівського самоврядування